Historik

Billesholm-Bjuvs Skytteförenings gamla skyttepaviljong i Risekatslösa

Billesholm-Bjuvs Skytteförening grundades 1904 och hade då sin skjutbana i Risekatslösa.

När golfbanan byggdes på 60-talet blev klubben utan bana, detta löstes genom att man fick skjutdagar på Haberga skjutbana i Ekeby som arrenderades av Ekeby SKF.

Under nästan hela 90-talet låg verksamheten på is men 1999 fick klubben ny styrelse och beslöt att återuppta aktiviteterna.

Under tiden hade Ekeby SKF bestämt sig för att lägga ner och undrade om vi var itresserade av att överta banan, vilket vi var.

Den 1/1 2000 övertog vi Haberga skjutbana och bedriver idag skytteverksamhet med gevär 6,5mm, korthållsgevär samt automatvapen.

Klubben tillhör Skyttesportförbundet och deltager i tävlingar som anordnas av förbund och regioner.

Klubben har idag ca 30 medlemmar i åldrar mellan 8 och 80 år.