Jägare

Regler för jägare

 

Jägare betalar en avgift för nyttjande av

skjutbanan.

Avgiften är 100:-/tillfälle eller 400:-/kalenderår.

Jägare har tillträde till banan när inte klubben

har träningar eller tävlingar.

2 st tavlor är placerade i markörgraven med

märkning jägare, dessa är dom enda tavlor som får användas såvida man inte har egna med sig.

Vid all skjutning skall banan spärras av enl.

vidstående karta.

Vidare skall banreglerna läsas igenom och

beaktas.