BESTÄMMELSER GÄLLANDE FÖR BILLESHOLM-BJUVS SKYTTEFÖRENINGS SKJUTBANA HABERGA


1. ALLMÄNA BESTÄMMELSER


A. Tillträde till banan äger endast medlem i Billesholm-Bjuvs SKF och de somdeltager i utbildning, träning eller

tävling arrangerad av eller sanktionerad av Billesholm-Bjuvs SKF samt Jägare efter betald avgift.


B. Vid all verksamhet på banan skall finnas en ansvarig ledare. Vid enskild van skytts träning fungerar denne som ledare. Vid behov skall ledaren samordna verksamheten mellan olika aktivitetsgrupper vad gäller säkerheten. Det åligger ledaren att orienteraunderställd personal i allt vad rör säkerheten.


C. Låntagare av banan skall vid utlåning orienteras om gällande säkerhetsbesämmelser.


D. Det åligger all i verksamheten deltagande personal att verka för en fullgod säkerhet.


E. I övrigt gäller SäkI Friv Skytte som finns att tillgå hos banchefen.


2. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER


A. Vid all skjutning skall bommarna vid 300m vallen vara stängda, samt skyltar "SKJUTNING PÅGÅR" vara

uppsatta på bommarna. Vägen somgår till höger strax innan blinderingen skall spärras med grindar, samt

förses med skylt "SKJUTNING PÅGÅR".


B. Vid all skjutning skall sjukvårdsmaterial finnas på markerad plats,(Denna kan hämtas hos banchefen alt.

ordföranden) dessutom måste mobiltelefon finnas på platsen för eventuellt tillkallande av ambulans.


3. BESTÄMMELSER FÖR OLIKA VAPEN


300m skjuthall                              Gevär, Ak (endast enkelskott)

200m öppen skjutvall                  Gevär, Ak (endast enkelskott)

100m öppen skjutvall                  Gevär, Ak och Kpist (endast enkelskott), Jaktvapen (kula)

  50m skjuthall                              Korthållsgevär


Tillåtna skjuttider:

Mån-Fre 0800-2000, Lör-Sön 0800-1800 Korthållsgevär

Mån-Fre 0900-1800, Lör-Sön 0900-1600 Övrigt


ÖVERTRÄDELSE AV GÄLLANDE BESTÄMMELSER KAN MEDFÖRA

UTESLUTNING FRÅN BILLESHOLM-BJUVS SKYTTEFÖRENING


Styrelsen för Billesholm-Bjuvs Skytteförening 2017-12-03


Ordförande                Nils Olsson tel. 0703-795885

Banchef                     Jan Wendt tel. 0705-737124